ارتباط با ما

مهندسی پلیمر

آدرس: تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک ۱۵ طبقه سوم واحد ۳۰۳

صندوق پستی:۱۴۱۱۸۹۳۱۷۱
شماره تماس: ۶۶۹۱۹۱۵۱     داخلی: ۳۰۳۲

دورنگار: ۶۶۹۱۹۱۳۲

ایمیل:

info[at]faravaresh.co

BasparFaravareshIranian.co[at]gmail.com

شماره تلفن همراه: ۰۹۳۷۹۲۶۸۳۶۰, ۰۹۱۲۸۶۷۴۱۴۸, ۰۹۱۲۶۴۱۲۷۹۵