نانو الیاف پلیمری

نانو الیاف پلیمری

در سال های اخیر نانو الیاف پلیمری بسیار مورد توجه محققان و صنعتگران قرار گرفته است. روش فورس اسپینینگ روشی است که با سرعت بسیار بالا و با استفاده از خواص ذاتی ماده، نانو الیاف تولید می کند. این دستگاه با کمک مواردی همچون نیروی جانب  مرکز، غلظت پلیمر، دما و دیگر موارد الیاف را تولید می نماید و عاملی همچون ولتاژ بالا  در این سیستم وجود ندارد که بر خواص دارو و پلیمر اثر منفی بگذارد. در این سیستم سرعت تولید ۴۰۰۰ برابر روش الکتروریسی است به طوری که بسته به نوع پلیمر نزدیک به یک کیلوگرم الیاف را در ساعت تولید می کند. همچنین به دلیل جدید بودن این روش، طرح های انجام شده با روش فورس اسپینینگ، IF بالاتری نسبت به روش های دیگر در چاپ مقالات به خود اختصاص داده است. بنابراین شرکت بسپار فراورش ایرانیان می تواند علاوه بر فروش دستگاه به دانشگاه ها و مراکز علمی و صنعتی، خدمات تولید نانو الیاف را بسته به نیاز اساتید گرامی انجام دهد.Date: YOUR_TEXT

Client: YOUR_TEXT

Place: YOUR_TEXT